มหกรรมลดราคา สูงสุด 90%

เลือกสินค้าลดราคาง่ายๆได้แล้ววันนี้
สะดวกกว่าที่เคย สามารถเลือกให้แสดงเฉพาะรายการสินค้าลดราคาในแต่ละกลุ่มสินค้า

Pipe, Tubes, Hoses & Fittings

End Mill

Switches & Indicators​

Switches & Indicators​

Electrical Components

Electrical Components

Safety & Explosion Protection​

Safety & Explosion Protection​

Electrical Control Cabinet & related parts​

Electrical Control Cabinet & related parts​

Handles

Handles, Casters

screwbolt

Screws, Bolts

Pneumatics, Hydraulics

Pneumatics, Hydraulics

Linear Motion

Linear Motion

Highlight Products

prodctimage
SSB200-R0.3-1.5
22% Off
฿ 5,229 .-
(6,713 .-)
NS TOOL
prodctimage
AL5D-2-10
39% Off
฿ 3,492 .-
( 5,742 .-)
NS TOOL
prodctimage
MHRH230-0.2-2.5
45% Off
฿1,638.-
( 2,996 .-)
NS TOOL
prodctimage
RSE230-0.3-0.9
41% Off
฿ 910 .-
( 1,553 .-)
NS TOOL
prodctimage
MHR230-0.5-4
47% Off
฿ 445 .-
( 846 .-)
NS TOOL
prodctimage
MGDCC52-00-55
12% Off
฿ 13,375 .-
( 15,115 .-)
MISUMI
prodctimage
20KG-TADA-200S
20% Off
฿ 5,247 .-
( 6,558 .-)
MISUMI
prodctimage
C-MPSL400
20% Off
฿ 1,585 .-
( 1,987 .-)
MISUMI
prodctimage
BCHL20
31% Off
฿ 420 .-
( 608 .-)
MISUMI
prodctimage
ETP-T-20
38% Off
฿ 5,209 .-
( 8,432 .-)
MIKI PULLEY
prodctimage
GFA-A58
24% Off
฿ 3,724 .-
( 4,868 .-)
SUS
prodctimage
ED141
40% Off
฿ 427 .-
( 712 .-)
MINITOR THAI
prodctimage
AQDEXR0650
39% Off
฿ 2,519 .-
( 4,119 .-)
NACHI(FUJIKOSHI
prodctimage
S20T-NDC16-60P2
38% Off
฿ 7,988 .-
( 12,882 .-)
YUKIWA SEIKO
prodctimage
TR-25-L40
25% Off
฿ 11,080 .-
( 14,773 .-)
TOYOX
prodctimage
P30T-1MG
38% Off
฿ 506 .-
( 820 .-)
BIG DAISHOWA SE

End Mill

prodctimage
AL5D-2-4
43% Off
฿1,405 .-
(2,469 .-)
NS TOOL
prodctimage
MHRH230-2-10
44% Off
฿ 600 .-
( 1,082 .-)
NS TOOL
prodctimage
RSE230-0.3-0.9
41% Off
฿ 910 .-
( 1,553 .-)
NS TOOL
prodctimage
AL5D-2-8
39% Off
฿ 2,473 .-
(4,078.-)
NS TOOL
prodctimage
MSE230-2
44% Off
฿ 337 .-
( 597 .-)
NS TOOL
prodctimage
MSES230P-0.1
47% Off
฿ 1,155 .-
( 2,163 .-)
NS TOOL
prodctimage
MHR230-0.5-10
44% Off
฿ 765 .-
( 1,359 .-)
NS TOOL
prodctimage
MSE430-12
41% Off
฿ 2,119 .-
( 3,620 .-)
NS TOOL
prodctimage
MSEM430-10
36% Off
฿ 2,983 .-
( 4,660 .-)
NS TOOL
prodctimage
MHR430-1.5-16
46% Off
฿ 627 .-
( 1,165 .-)
NS TOOL
prodctimage
MSZ345-10
41% Off
฿ 2,002 .-
( 3,412 .-)
NS TOOL
prodctimage
MXH235-6
47% Off
฿ 612 .-
( 1,165 .-)
NS TOOL
prodctimage
MX235-12
43% Off
฿ 2,084 .-
( 3,687 .-)
NS TOOL
prodctimage
MSBH230-R5-10
43% Off
฿ 2,571 .-
( 4,494 .-)
NS TOOL
prodctimage
MRBTN230-R0.5-1-15
46% Off
฿ 1,014 .-
( 1,886 .-)
NS TOOL
prodctimage
NCL-4-3
43% Off
฿ 2,529 .-
( 4,434 .-)
NS TOOL
prodctimage
NSMD-0.08
47% Off
฿ 1,067 .-
( 2,021 .-)
NS TOOL

Switches & Indicators

prodctimage
ALFN22211DNY
35% Off
฿ 871 .-
( 1,347 .-)
IDEC
prodctimage
AVLN32202DNR
35% Off
฿ 1,044 .-
( 1,613 .-)
IDEC
prodctimage
AVN302NR
35% Off
฿ 693 .-
( 1,072 .-)
IDEC
prodctimage
AL6M-M14R
46% Off
฿ 311 .-
( 577 .-)
IDEC
prodctimage
MC2D-M50B
35% Off
฿ 600 .-
( 927 .-)
IDEC
prodctimage
MC3D-M10RB
35% Off
฿ 640 .-
( 990 .-)
IDEC
prodctimage
ASW220
35% Off
฿ 307 .-
( 473 .-)
IDEC
prodctimage
ASLN22611DNG
35% Off
฿ 1,133 .-
( 1,752 .-)
IDEC
prodctimage
ASD211N
35% Off
฿ 511 .-
( 790 .-)
IDEC
prodctimage
ASD320N
35% Off
฿ 511 .-
( 790 .-)
IDEC
prodctimage
ACSNO-484-Y2B-C4002
35% Off
฿ 2,693 .-
( 4,162 .-)
IDEC
prodctimage
CW1L-M1E11Q4G
35% Off
฿ 596 .-
( 920 .-)
IDEC
prodctimage
CW1K-21BE10
35% Off
฿ 996 .-
( 1,538 .-)
IDEC
prodctimage
CW1K-21BE20
29% Off
฿ 1,173 .-
( 1,662 .-)
IDEC
prodctimage
XA9Z-KG1
35% Off
฿ 471 .-
( 728 .-)
IDEC
prodctimage
HS2P-1M
35% Off
฿ 3,067 .-
( 4,738 .-)
IDEC
prodctimage
AP1M122S
9% Off
฿ 231 .-
( 255 .-)
IDEC
prodctimage
LH1D-D2HQ4C50G
35% Off
฿ 1,916 .-
( 2,960 .-)
IDEC

Electrical Components

prodctimage
PS5R-SE24
29% Off
฿ 3,243 .-
( 4,593 .-)
IDEC
prodctimage
PS3N-C24A2N
29% Off
฿ 2,648 .-
( 3,750 .-)
IDEC
prodctimage
RJ2S-C-D12
29% Off
฿ 73 .-
( 103 .-)
IDEC
prodctimage
BNDH15LW
29% Off
฿ 68 .-
( 97 .-)
IDEC
prodctimage
BNF10S-5APN20
29% Off
฿ 89 .-
( 127 .-)
IDEC
prodctimage
BN100WPN05
29% Off
฿ 102 .-
( 145 .-)
IDEC
prodctimage
BN300BW3
29% Off
฿ 969 .-
( 1,373 .-)
IDEC
prodctimage
BN600NW3K
29% Off
฿ 7,359 .-
( 10,423 .-)
IDEC
prodctimage
BTBH30C2
29% Off
฿ 97 .-
( 137 .-)
IDEC
prodctimage
BTBH15LC3
29% Off
฿ 102 .-
( 145 .-)
IDEC
prodctimage
BTBH15C15
29% Off
฿ 364 .-
( 515 .-)
IDEC
prodctimage
BDK5-MB16
29% Off
฿ 581 .-
( 823 .-)
IDEC

Safety & Explosion Protection

prodctimage
AB6E-3BV01PRM
35% Off
฿ 222 .-
( 343 .-)
IDEC
prodctimage
HA1B-V2E2R
35% Off
฿ 760 .-
( 1,175 .-)
IDEC
prodctimage
XA1E-BV311VR
29% Off
฿ 1,207 .-
( 1,710 .-)
IDEC
prodctimage
XA1E-BV412R
29% Off
฿ 1,440 .-
( 2,040 .-)
IDEC
prodctimage
XA1E-BV413VR
29% Off
฿ 1,571 .-
( 2,225 .-)
IDEC
prodctimage
XN4E-LL411Q4MFR
29% Off
฿ 3,350 .-
( 4,745 .-)
IDEC
prodctimage
HE1G-21SM
35% Off
฿ 4,044 .-
( 6,248 .-)
IDEC
prodctimage
HS5D-02ZRN
35% Off
฿ 1,449 .-
( 2,238 .-)
IDEC
prodctimage
HS5D-11RNP
35% Off
฿ 1,178 .-
( 1,820 .-)
IDEC
prodctimage
HS9Z-A51
35% Off
฿ 213 .-
( 330 .-)
IDEC
prodctimage
HS6B-11B03
35% Off
฿ 2,027 .-
( 3,132 .-)
IDEC
prodctimage
HS6E-L7Y4B03-G
35% Off
฿ 8,249 .-
( 12,745 .-)
IDEC
prodctimage
HS6E-M44B05-G
33% Off
฿ 8,956 .-
( 13,433 .-)
IDEC
prodctimage
HS7A-DMC5905
29% Off
฿ 2,851 .-
( 4,038 .-)
IDEC
prodctimage
HS7A-DMC5915
35% Off
฿ 2,787 .-
( 4,307 .-)
IDEC
prodctimage
HS1C-P04Z-G
33% Off
฿ 13,461 .-
( 20,182 .-)
IDEC
prodctimage
HS1P-11
29% Off
฿ 6,691 .-
( 9,477 .-)
IDEC
prodctimage
HR1S-ATE5110
33% Off
฿ 19,571 .-
( 29,342 .-)
IDEC

Electrical Control Cabinet & related parts

prodctimage
AGA210DY
29% Off
฿ 4,228 .-
( 5,988 .-)
IDEC
prodctimage
AGA211HLY
29% Off
฿ 1,221 .-
( 1,730 .-)
IDEC
prodctimage
AGA411Y
29% Off
฿ 2,725 .-
( 3,860 .-)
IDEC
prodctimage
AGS212M
29% Off
฿ 3,684 .-
( 5,218 .-)
IDEC
prodctimage
AGAW2101Y
29% Off
฿ 2,511 .-
( 3,557 .-)
IDEC
prodctimage
AGS1111M
29% Off
฿ 4,566 .-
( 6,467 .-)
IDEC
prodctimage
FB1W-XW1E-BV402MRH-EMO-Y2
29% Off
฿ 1,964 .-
( 2,782 .-)
IDEC
prodctimage
LF1B-NA4P-2SHG2-3M
25% Off
฿ 2,786 .-
( 3,715 .-)
IDEC
prodctimage
LF1B-NC3P-2THWW2-1M
3% Off
฿ 3,881 .-
( 3,997 .-)
IDEC

Handles, Casters

prodctimage
C-CTJK100-N
28% Off
฿ 354 .-
( 494 .-)
MISUMI
prodctimage
CLAR75
46% Off
฿ 1,657 .-
( 3,049 .-)
MISUMI
prodctimage
TEL-75RL
39% Off
฿ 90 .-
( 147 .-)
NANSIN
prodctimage
TEL-75RLS-1
44% Off
฿ 134 .-
( 238 .-)
NANSIN
prodctimage
STM-75VAS-2
28% Off
฿ 373 .-
( 518 .-)
NANSIN
prodctimage
CWM-P50-N
37% Off
฿ 332 .-
( 523 .-)
MISUMI
prodctimage
CKZJ80-N
33% Off
฿ 2,284 .-
( 3,403 .-)
MISUMI
prodctimage
C-PHSN63
59% Off
฿ 143 .-
( 346 .-)
MISUMI
prodctimage
CSMJU100-U
40% Off
฿ 926 .-
( 1,552 .-)
MISUMI
prodctimage
CRJDG75
42% Off
฿ 197 .-
( 341 .-)
MISUMI
prodctimage
RVA100
43% Off
฿ 565 .-
( 983 .-)
MISUMI

Screws, Bolts

prodctimage
ZTQ12-8
35% Off
฿ 100 .-
( 154 .-)
MISUMI
prodctimage
PACK-CCB6-16
50% Off
฿ 70 .-
( 140 .-)
MISUMI
prodctimage
CBSTSR6-12
74% Off
฿ 29 .-
( 111 .-)
MISUMI
prodctimage
CBSTSR2-6
69% Off
฿ 29 .-
( 96 .-)
MISUMI
prodctimage
CBSA4-5
83% Off
฿ 8 .-
( 48 .-)
MISUMI

Pneumatics, Hydraulics

prodctimage
UNTELS6
30% Off
฿ 742 .-
( 1,066 .-)
MISUMI
prodctimage
SM-125
33% Off
฿ 20,447 .-
( 30,291 .-)
ISHIZAKI
prodctimage
10-AS1001F-04T
17% Off
฿ 212 .-
( 254 .-)
SMC
prodctimage
SPA02-000J
60% Off
฿ 23 .-
( 58 .-)
IHARA SCIENCE
prodctimage
BBFF22F
19% Off
฿ 272 .-
( 335 .-)
MISUMI
prodctimage
MLCNLSS8-1
37% Off
฿ 293 .-
( 468 .-)
MISUMI
prodctimage
UTFM-25A
27% Off
฿ 2,693 .-
( 3,687 .-)
KITZ
prodctimage
BJSU4
42% Off
฿ 819 .-
( 1,403 .-)
NIHON PISCO
prodctimage
SFT0860-20-C
39% Off
฿ 5,164 .-
( 8,531 .-)
NIHON PISCO
prodctimage
MCSMS20
38% Off
฿ 764 .-
( 1,235 .-)
MISUMI
prodctimage
BRTKB8A
19% Off
฿ 649 .-
( 799 .-)
MISUMI
prodctimage
KQ2H06-M6N1
17% Off
฿ 40 .-
( 48 .-)
SMC

Linear Motion

prodctimage
SPFG-1513
36% Off
฿ 859 .-
( 1,344 .-)
OILES
prodctimage
R-ARF5060
40% Off
฿ 2,094 .-
( 3,491 .-)
NTN
prodctimage
CRV3075
48% Off
฿ 1,698 .-
( 3,258 .-)
MISUMI
prodctimage
SMZ6-6
52% Off
฿ 165 .-
( 341 .-)
MISUMI
prodctimage
BFLB6-5
30% Off
฿ 284 .-
( 405 .-)
MISUMI
prodctimage
LHICWM30
68% Off
฿ 890 .-
( 2,753 .-)
MISUMI
prodctimage
SSCSW8-10
40% Off
฿ 179 .-
( 300 .-)
MISUMI
prodctimage
SCC25-12
44% Off
฿ 82 .-
( 147 .-)
MISUMI
prodctimage
SPB-607570
38% Off
฿ 2,088 .-
( 3,394 .-)
OILES
prodctimage
MPFZ25-35
56% Off
฿ 215 .-
( 483 .-)
MISUMI
prodctimage
MPFZ25-30
47% Off
฿ 240 .-
( 456 .-)
MISUMI

Rotary Motion

prodctimage
CFU5-13
14% Off
฿ 331 .-
( 387 .-)
MISUMI
prodctimage
C-FL6900ZZ
65% Off
฿ 43 .-
( 124 .-)
MISUMI
prodctimage
SB2-4020
34% Off
฿ 904 .-
( 1,380 .-)
KOHARA GEAR IND
prodctimage
CFASH12-30
30% Off
฿ 877 .-
( 1,251 .-)
MISUMI
prodctimage
626ZZ
46% Off
฿ 45 .-
( 83 .-)
NTN
prodctimage
TFU08SC-40-S45C
40% Off
฿ 574 .-
( 957 .-)
FUJI SEIMITSU
prodctimage
C-SB608ZZ
42% Off
฿ 30 .-
( 52 .-)
MISUMI
prodctimage
C-FL686ZZ
60% Off
฿ 29 .-
( 72 .-)
MISUMI
prodctimage
SE624ZZPR
17% Off
฿ 1,630 .-
( 1,963 .-)
MISUMI
prodctimage
CFUR5-13
12% Off
฿ 378 .-
( 429 .-)
MISUMI
prodctimage
CFUAS5-13
5% Off
฿ 825 .-
( 870 .-)
MISUMI
prodctimage
CFFRUU10-26
39% Off
฿ 667 .-
( 1,088 .-)
MISUMI
prodctimage
NKXRZ40
8% Off
฿ 2,786 .-
( 3,025 .-)
MISUMI
prodctimage
7001CTYNSULP4
25% Off
฿ 666 .-
( 889 .-)
NSK
prodctimage
ASPT204-10
18% Off
฿ 1,616 .-
( 1,969 .-)
NTN
prodctimage
CF6-A
25% Off
฿ 360 .-
( 479 .-)
THK

Cable, Connectors

prodctimage
ZFCNA-SSSO-A-40-1
47% Off
฿ 953 .-
( 1,784 .-)
MISUMI
prodctimage
NET-288-RF
43% Off
฿ 500 .-
( 884 .-)
NANABOSHI
prodctimage
KMBG10
28% Off
฿ 1,750 .-
( 2,438 .-)
SANKEI MANUFACT
prodctimage
OA-W1614
32% Off
฿ 869 .-
( 1,273 .-)
OHM ELECTRIC
prodctimage
NJC-28-24-RF
34% Off
฿ 339 .-
( 516 .-)
MISUMI
prodctimage
D/MS3108B20-29S
67% Off
฿ 440 .-
( 1,346 .-)
DDK

Shims, Washers

prodctimage
BOX-NETWS8
47% Off
฿ 1,164 .-
( 2,184 .-)
MISUMI
prodctimage
HXUR6-5
54% Off
฿ 77 .-
( 168 .-)
MISUMI
prodctimage
HXX10
51% Off
฿ 365 .-
( 742 .-)
MISUMI
prodctimage
CMBOXS40
57% Off
฿ 1,281 .-
( 2,958 .-)
MISUMI
prodctimage
CMBOXS200
57% Off
฿ 1,552 .-
( 3,595 .-)
MISUMI
prodctimage
HXSUBN10-35
58% Off
฿ 444 .-
( 1,047 .-)
MISUMI
prodctimage
PCIMR8-12-0.5
65% Off
฿ 92 .-
( 259 .-)
MISUMI
prodctimage
WSSS8-6-1
76% Off
฿ 11 .-
( 44 .-)
MISUMI
prodctimage
WSSM10-5-1
74% Off
฿ 12 .-
( 46 .-)
MISUMI

Spring, Shock Absorbers

prodctimage
MAC1410H
48% Off
฿ 799 .-
( 1,547 .-)
MISUMI
prodctimage
UH5-15
84% Off
฿ 11 .-
( 73 .-)
MISUMI
prodctimage
MAKC1008L
45% Off
฿ 655 .-
( 1,183 .-)
MISUMI
prodctimage
MAKS0604A
46% Off
฿ 740 .-
( 1,365 .-)
MISUMI
prodctimage
SWB70-125
14% Off
฿ 1,030 .-
( 1,192 .-)
MISUMI

Adjusting, Fastening, Magnets

prodctimage
HXMS3-5
88% Off
฿ 22 .-
( 177 .-)
MISUMI
prodctimage
CBSTSR2.5-3
63% Off
฿ 35 .-
( 96 .-)
MISUMI
prodctimage
PACK-CCB3-20
49% Off
฿ 72 .-
( 140 .-)
MISUMI
prodctimage
PACK-CCB6-20
1% Off
฿ 208 .-
( 210 .-)
MISUMI
prodctimage
SRHS-M5X10
40% Off
฿ 272 .-
( 456 .-)
NABEYA BI-TECH
prodctimage
SSHC-ST3B-M4-10
57% Off
฿ 1,486 .-
( 3,484 .-)
SUNCO
prodctimage
SPNIB-STC-M64
9% Off
฿ 11,334 .-
( 12,513 .-)
SUNCO

Carbide End Mills

prodctimage
MSE230-6
27% Off
฿ 721 .-
( 985 .-)
NS TOOL
prodctimage
MHR230-1-6
27% Off
฿ 656 .-
( 902 .-)
NS TOOL
prodctimage
MHR230-2-8
26% Off
฿ 700 .-
( 943 .-)
NS TOOL
prodctimage
MHR230-3-12
25% Off
฿ 939 .-
( 1,248 .-)
NS TOOL
prodctimage
MSE445-10
14% Off
฿ 2,804 .-
( 3,273 .-)
NS TOOL
prodctimage
MSE445-6
23% Off
฿ 1,571 .-
( 2,053 .-)
NS TOOL
prodctimage
MHR430-3-16
24% Off
฿ 1,224 .-
( 1,609 .-)
NS TOOL
prodctimage
MHR430-3-30
23% Off
฿ 1,571 .-
( 2,053 .-)
NS TOOL
prodctimage