Finger Guard DC/AC Dual Purpose Fan / _26 to _160 mm